Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Weet jij al hoe het zit met de nieuwe wet partneralimentatie?

Vanaf 1 januari 2020 is het zover: dan treedt de nieuwe Wet Herziening Partneralimentatie in werking. Het voorstel liep al vanaf 2014 en wordt nu dan toch echt de nieuw regel.

 

Hoe was het voor 1 januari 2020?

Tot en met 31 december 2019 was de termijn voor partneralimentatie 12 jaar, tenzij er tijdens het huwelijk geen kinderen zijn geboren. Zijn er geen kinderen geboren en duurde het huwelijk korter dan 5 jaar? Dan geldt de duur van het huwelijk. Zijn er kinderen geboren of duurde het huwelijk langer dan 5 jaar? Dan geldt een termijn van 12 jaar.

 

Hoe zit het na 1 januari 2020?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de duur van de alimentatietermijn beperkt. De wijze waarop de partneralimentatie wordt berekend verandert niet. Ook de ingangsdatum waarop de alimentatieverplichting aanvangt en de termijn gaat lopen verandert niet: dit is nog steeds de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (de officiële echtscheidingsdatum).

 

De termijn voor het betalen van partneralimentatie wordt met ingang van 1 januari 2020 als volgt berekend:

 

De hoofdregel is de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn drie uitzonderingen:

  1. Zijn de echtgenoten meer dan 15 jaar getrouwd en heeft de onderhoudsgerechtigde nog minder dan 10 jaar te gaan voor de AOW? Dan wordt de termijn opgerekt tot het moment dat de onderhoudsgerechtigde recht heeft op AOW.

     

  2. Zijn de echtgenoten meer dan 15 jaar getrouwd en is de onderhoudsgerechtigde geboren op of voor 1970 en heeft de onderhoudsgerechtigde nog meer dan 10 jaar te gaan voor de AOW? Dan is de termijn maximaal 10 jaar.

     

  3. Zijn de kinderen jonger dan 12 jaar? Dan wordt de termijn vastgesteld tot de dag dat het jongste kind 12 jaar wordt.

 

Resumerend

Na meer dan 25 jaar vond de wetgever het tijd om de wet aan te passen. De maatschappij vroeg om verandering, omdat de huidige termijn van 12 jaar, die geldt sinds 1994 niet meer als van deze tijd werd ervaren. Voor alle verzoekschriften die worden ingediend na 1 januari 2020 geldt de nieuwe termijn. De termijn wordt nu de helft van de duur van het huwelijk met een maximale termijn van 5 jaar. Maar: er zijn uitzonderingen! Van belang is dat per persoon wordt gekeken hoe lang de termijn van de partneralimentatie nu eigenlijk duurt. Maatwerk is dan ook van groot belang. Laat je om die reden goed adviseren door een specialist!

 

mw. mr. A.J.C. (Angelique) Nuijten, advocaat & scheidingsmediator Haans Advocaten Bergen op Zoom B.V.

 

Terug naar het overzicht