Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Waarom de wet werk en zekerheid niet werkt

Minder flexibilisering. Meer vaste banen. Sneller en goedkoper ontslagrecht. Dat zijn de doelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Een jaar na de invoering zien we dat de realiteit weerbarstiger is dan de ontwerpers van de Wet en minister Asscher hadden voorzien.

WerkONzekerheid

De vakbonden wringen zich in allerlei bochten om te bewijzen dat de Wwz wel werkt. Maar de cijfers laten een heel ander beeld zien. Sinds 2010 kent Nederland een explosieve groei van het aantal zzp’ers. Jaarlijks starten zo’n 120.000 tot 140.000 Nederlanders een eigen onderneming. In het eerste kwartaal van dit jaar is er zelfs al sprake van een record, met 39.000 personen die voor zichzelf begonnen. Een stijging van 8% t.a.v. van het eerste kwartaal van 2015. De MKB Banenmonitor laat een groei van de werkgelegenheid zien, (+ 3.1% in Q1 2016).  Maar deze groei wordt veroorzaakt door de aanwas van tijdelijke contracten en zelfstandigen. Niet door vaste banen.

Oorzaak: verstarring van ontslagrecht

Het ontslagrecht is niet eenvoudiger, niet eerlijker en zeker niet sneller geworden. Integendeel, het is verstard. De “redelijke grond” die nodig is om een arbeidscontract te ontbinden is voor onze klanten, de gemiddelde MKB-werkgever, moeilijk aantoonbaar. Daarnaast konden zij onder de oude regels vaak zonder een ontslagvergoeding te moeten betalen een ontslagvergunning krijgen.

Dat is nu moeilijker en duurder geworden omdat bij ontslag een verplichte transitievergoeding betaald moet worden aan iedere werknemer, ook een tijdelijke arbeidskracht, die twee jaar of langer bij de werkgever gewerkt heeft.
Begrijpelijk dat ondernemers huiverig zijn om een vast contract aan te bieden. Ook een contract van bepaalde tijd zal niet snel worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Het risico is gewoon te groot. De Wwz is dan ook voor de meeste ondernemers onwerkbaar.

Kijk naar België voor de oplossing

De oplossing is eenvoudig. Wil je meer mensen aan het werk in een vaste baan, kijk dan naar België! Daar hebben werkgevers de mogelijkheid om zonder voorafgaande toetsing door een rechter of UWV de arbeidsovereenkomst op te zeggen en is de opzegvergoeding van te voren bekend.

Het MKB is de banenmotor van Nederland. Werkgevers moeten snel en flexibiel op veranderende omstandigheden kunnen inspelen. De nieuwe Wwz helpt daar niet bij en werkt averechts. Zodra ontslag eenvoudig wordt, zal het aantal vaste dienst verbanden snel stijgen.
Wilt u meer weten of zoekt u naar de beste manier om met de nieuwe Wwz om te gaan? Wij bekijken graag welke oplossing het beste bij u past.

 

mr. E.F. (Erik) Gomes, advocaat/partner Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht