Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Waarde webshop van een onderneming

In Nederland zijn inmiddels ongeveer 80.000 webshops actief. In dit artikel zal ik ingaan hoe de webshopwaarde wordt bepaald, aan welke activabestanddelen deze is gekoppeld en een plan van aanpak geven hoe de hoogste opbrengst kan worden gerealiseerd.

 

ACHTERGROND

Gezien het aantal webshops dat neerkomt op één webshop per 214 Nederlanders, lijkt het financieel onhaalbaar dat al deze webwinkels rendabel zijn: uit een recent onderzoek van het CBS blijkt dat ruwweg 1/3 van de webwinkels nog nooit winst heeft gerealiseerd.

 

In sommige segmenten worden jaarlijks nog forse groeicijfers behaald. Uit dit onderzoek blijkt dat de omzet jaar op jaar verschuift van de klassieke retail in de winkelstraat (de “bricks”) naar online (de “clicks”).

 

Ook in 2018 is de totale omvang van de online business wederom fors gestegen ten opzichte van 2017 (19%).

 

Anderzijds is de tendens dat webwinkels vaak draaien op (te) smalle marges. Ook in 2018 waren er weer de nodige faillissementen; ook van kleinere online retailers. Dit komt zowel voor bij pure players (100% afhankelijk van online business) alsmede voor een deel webwinkels waarbij online verkoop een van de (verkoop)kanalen was (naast de fysieke winkel) van het risico.

 

Gezien de groei in online bestedingen en in aantal webwinkels is de verwachting dat het aantal webshops dat in zwaar economisch weer terecht zal komen zal gaan toenemen (al dan niet gecombineerd met wisselende omstandigheden van de conjunctuur).

 

WAARDE VAN DE WEBSHOP

Webshops worden gewaardeerd aan de hand van in de toekomst te behalen winsten. Daarbij zal worden uitgegaan van de onderhandse verkoopwaarde van de aanwezige assets (bezittingen).

 

Bij een webshop zal dus d.m.v. een taxatierapport de waarde van de voorraden en de inventaris worden bepaald. Een deel van de waarde zal ook verdisconteerd zijn en niet altijd zijn geactiveerd op de balans (als goodwill).

 

Hoe kan deze waarde het meest optimaal te gelde worden gemaakt?

 

Een webshop dient het vermogen te hebben op verschillende manieren bezoekers te trekken. Dit kan betaald (via Google- en Facebookadvertenties) en via goed ingerichte campagnes (Adwords).

 

Verder zijn de onbetaalde bezoekers van belang die uit een aantal bronnen afkomstig kunnen zijn:

  • Direct traffic: dit zijn bezoekers die rechtstreeks de domeinnaam van de webshop intypen in hun browser en direct de webwinkel bezoeken;
  • Nieuwsbrief traffic: dit zijn bezoekers die in het bestand van de webwinkel staan en na ontvangst nieuwsbrief in de webshop terecht komen en hebben geklikt op een artikel;
  • Free traffic: dit zijn bezoekers die vanuit de gratis zoekresultaten de webshop bezoeken.

 

DE WAARDE IN RELATIE TOT DE DOMEINNAMEN

De vraag is of een domeinnaam een vermogensrecht is en of dit al dan niet vatbaar is voor overdracht. In de literatuur wordt er vanuit gegaan dat de houder van een domeinnaam een vorderingsrecht heeft jegens de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN), die de domeinnamen met de extensie .nl registreert en beheert.

 

Uit een arrest van de Hoge Raad (H.R.) gewezen in 2015 kan worden afgeleid dat de H.R. zich bij deze leer heeft aangesloten. In dit arrest oordeelt de Hoge Raad namelijk dat de domeinnaam op contractuele gronden beschermd kan worden. Zo ook de rechtbank Noord-Holland in een vonnis in 2016 waarin werd overwogen dat de aanspraak op de domeinnaam een vordering is op naam en vermogensrecht is in de zin van artikel 3:6 B.W. In de rechtspraktijk bestaat er weinig discussie meer over het feit dat de registratie bij SIDN te verkopen en over te dragen is. Registratie bij SIDN zal bepalend zijn voor de vraag wie rechthebbende is op deze vordering (tot overdracht).

 

De domeinnaam heeft als zodanig dus waarde nu zij te gelde gemaakt kan worden. Daarvoor is wel van belang dat de webwinkel aan deze is verbonden.

 

Om deze waarde te behouden dienen wel de volgende initiatieven te worden ondernomen:

  1. Check of de domeinnaam nog geregistreerd is bij jouw onderneming. Kijk voor de .nl namen op de site van SIDN om te achterhalen op wiens naam een domeinnaam staat. Het kan zijn dat deze niet op naam staat van de betreffende onderneming maar op naam van de registrar of de websitebouwer.
  2. Richt een verzoek aan SIDN om de registratie van de domeinnaam over te zetten. Overigens heeft SIDN als de houder failliet wordt verklaard of in surseance verkeert of de houder onder de WSNP valt, het recht die naam op te heffen. In dat geval zul je je tot de curator van de betreffende (rechts)persoon dienen te wenden. Je kunt je dan ook als kandidaat-koper aanmelden om op de webshop in combinatie met de domeinnaam en, indien mogelijk, ook op de voorraden, handelsnaam, goodwill en/of bedrijfsinventaris een bod uit te brengen.

 

 

WEBSHOPWAARDE – ORGANISCHE BEZOEKERS

De posities die in de loop van de jaren zijn opgebouwd in zoekmachines (Google en Baidu) bepalen een aanzienlijk deel van de waarde van de webwinkel. Webshops met goede posities als plek 1, 2 of 3 hebben een lange historie, onderscheidende content en een hoge kwaliteit linkprofiel. De content moet uniek zijn en al niet op een andere plaats op het internet staan gepubliceerd in exact dezelfde bewoordingen. Ook beeldmateriaal is belangrijk en vertegenwoordigt waarde.

 

Let erop dat de content geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. Dit geldt ook voor het aanmaken van een linkprofiel. Deze dient op een natuurlijke wijze te zijn verkregen.

 

VERKOOP

Op diverse intermediaire platforms worden bedrijven te koop aangeboden. Deze partijen hebben een groot bereik onder potentiele kopers. Zij zijn in staat om webshops onderhands aan te bieden bij verschillende categorieën kopers of partijen die zich specifiek hebben toegelegd op webwinkels met het oogmerk om deze weer snel door te verkopen. Bij faillissement of uitstel van betaling richt je een verzoek (als kandidaat koper) tot de curator of bewindvoerder.

 

De volgende aandachtspunten zijn van essentieel belang.

 

  • Houdt de webshop te allen tijde online;
  • Inventariseer de verkoopaccounts (Amazone, Alibaba, Bol.com) en doe daarvan ten behoeve van de webshop nooit afstand;
  • Koppel de verkoop van domeinnaam aan de webshop en zo mogelijk aan andere vermogensbestanddelen van de over te nemen onderneming en zorg en behoud de voortzetting van de registratie;
  • Maak een overzicht van de product- en merkrechten en distributierechten;
  • Zie toegang te krijgen tot Google Analytics en Adwords.

 

J.J.C.M. Willemen, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht