Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Vragen stellen niet voldoende. Je moet expliciet waarschuwen!

De waarschuwingsplicht is een bekend fenomeen in de bouw. Vrijwel dagelijks zijn wij voor klanten met dit onderwerp bezig. De ontwikkelingen hierover in de rechtspraak volgen wij dan ook met veel belangstelling.

De Raad voor Arbitrage voor de Bouw heeft in een kort geleden gewezen vonnis geoordeeld dat het enkel stellen van vragen door de aannemer niet tot gevolg heeft dat aan de waarschuwingsplicht is voldaan.
Je bent dus gewaarschuwd! Je moet niet alleen vragen stellen, maar ook expliciet waarschuwen en wijzen op de gevolgen als met de waarschuwing niets wordt gedaan.

Volautomatische autoberging

Het ging in het vonnis om de afwerkvloer in een volautomatische autoberging. Deze dekvloer vertoonde scheuren en kwam los van de constructievloer. Arbiters hebben geoordeeld dat zij het aannemelijk achten dat sprake is van een uitvoeringsfout. Te weten “dat de betonnen dekvloer onvoldoende heeft gehecht aan de ondergrond, waardoor de na het storten in de verhardings- en drogingsfase ontstane krimpspanningen onvoldoende konden worden opgenomen, dit ten gevolge van het eenmalig vlinderen waardoor geen of onvoldoende ruwheid is ontstaan en het niet toepassen van verankering en voorbehandeling (het aanbranden met een cementpap en/of dispersie)”.

Op het verweer van de aannemer dat hij tevergeefs aan de opdrachtgever had gevraagd of de afwerkvloer aan de constructievloer moest worden verankerd of dat een krimpnet moest worden toegepast en of de constructievloer gestraald of gefreesd moest worden, oordeelden arbiters: “(…) dat aanneemster door het enkel stellen van vragen, zonder te wijzen op de volgen van het achterwege laten van een voorbehandeling, niet heeft voldaan aan haar waarschuwingsplicht”.

 

mr. S.H.M. (Sander) van den Elsen, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht