Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Verhuurder opgelet: informeer huurder tijdig bij afloop tijdelijke verhuur!

Sinds de ingang van Wet Doorstroming Huurmarkt op 1 juni 2016 is het voor verhuurders mogelijk om voor tijdelijk een zelfstandige woonruimte te verhuren zonder dat huurders hierbij huurbescherming toekomen.

Schriftelijke kennisgeving

Punt van aandacht bij het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomsten is dat verhuurder de huurder tijdig moeten informeren over het einde van het huurcontract. Deze schriftelijke kennisgeving moet maximaal drie maanden en minimaal één maand voor het verstrijken van de bepaalde tijd gebeuren. Indien niet aan voornoemd vereiste wordt voldaan, wordt de huurovereenkomst verlengd voor onbepaalde tijd.

Automatische verlenging

De praktijk leert na bijna twee jaar dat de schriftelijke kennisgeving nogal wat problemen voor verhuurder met zich mee kan brengen. De kantonrechter te Breda oordeelde recentelijk dat het te vroeg versturen van de kennisgeving (meer dan drie maanden voor de einddatum) zorgt voor het automatisch verlengen van de huurovereenkomst. Ook het versturen van slechts één dag te laat heeft volgens de rechtbank te Almere dit tot gevolg. Daarnaast is volgens de rechtbank te Amersfoort een per e-mail verzonden kennisgeving bij betwisting van ontvangst door huurder ontoereikend, nu niet kan worden geverifieerd of de e-mail daadwerkelijk de huurder heeft bereikt.

Aangetekende brief

Het is als verhuurder goed om je bewust te zijn van de consequenties die er zijn bij niet of niet tijdige kennisgeven van de huurder. Het is daarom van belang om de kennisgeving tijdig en per gewone alsook per aangetekende brief te versturen. Tenzij verlenging voor onbepaalde duur natuurlijk is gewenst.

 

ONZE TIP: ZET HET VERZENDEN VAN DE KENNISGEVING TIJDIG IN DE AGENDA!

Heb je een vraag over het huurrecht of wil je advies over het aangaan en/of beëindigen van een huurovereenkomst, al dan niet voor tijdelijke verhuur? Neem contact op met een van onze advocaten huurrecht.

 

mw. mr. N.J.H. (Nicole) Withuis, juridisch medewerker Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht