Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Vergeten huurprijsindexering bedrijfsruimte

In de meeste huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten staat een regeling voor de huurprijsindexering. Toch wordt in de praktijk regelmatig vergeten om de huurprijs te indexeren. Kun je dan als verhuurder – ook jaren later – nog aanspraak maken op de te weinig betaalde huur? Of mag je je als huurder rijk rekenen? Sophie licht dit toe aan de hand van een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam.

Huurprijsindexering

In die kwestie was in 1997 een huurovereenkomst gesloten met daarin een jaarlijkse huurprijsindexering. De verhuurder kwam pas in 2013 tot de ontdekking dat de huurprijs voor het laatst was aangepast in 2002. Hij stuurde een brief naar de huurder waarin hij mededeelde dat de huurprijs niet meer 490 maar inmiddels 890 euro bedroeg. Ook maakte hij aanspraak op de huurachterstand van maar liefst 30.000 euro door het niet betaald zijn van de indexverhogingen. De huurder gaf hieraan geen gehoor. De verhuurder richtte zich daarom tot de rechter en vorderde ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde en betaling van de huurachterstand.

Ontruiming en ontbinding

De kantonrechter wees de ontruiming en ontbinding toe, maar honoreerde het beroep van de huurder op rechtsverwerking voor wat betreft de huurachterstand. Het gerechtshof oordeelde daarentegen dat bij de huurder niet het gerechtvaardigd vertrouwen heeft kunnen ontstaan dat de verhuurder definitief zou afzien de te weinig betaalde bedragen alsnog te vorderen. De verhuurder had dit slechts over het hoofd gezien, aldus het gerechtshof. En dat is géén afstand van recht. De huurachterstand werd wel maar ten dele toegewezen. Niet betaalde huur kent een verjaringstermijn van vijf jaren. De verhuurder maakte pas in 2013 aanspraak, zodat de huurachterstand van vóór 2008 inmiddels was verjaard.

Kortom: als verhuurder kun je vergeten indexverhogingen doorgaans tot vijf jaar terugvorderen.

 

mw. mr. S.J.M. (Sophie) Jansen, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht