Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Retentierecht en digitale code

Een retentierecht is de bevoegdheid van een schuldeiser om afgifte van een zaak op te schorten totdat de vordering is voldaan. In onze blog van vorige maand zijn de vereisten opgesomd voor het inroepen van een retentierecht. Door middel van deze blog geven wij de volgende tip: Niet alleen een tastbare zaak kan worden vastgehouden, maar ook kan worden gedacht aan het achterhouden van (digitale) codes.

Een voorbeeld uit de rechtspraak.

Na oplevering is er discussie over het functioneren van een brandmeldinstallatie. De laatste (aanzienlijke) factuur werd door de opdrachtgever niet voldaan. De instellingen van de brandmeldinstallatie konden uitsluitend met een digitale code worden aangepast. Om betaling af te dwingen had het installatiebedrijf de afgifte van die code opgeschort.

Beroep op een retentierecht

De rechter oordeelde dat met het achterhouden van de code een beroep werd gedaan op een retentierecht. Geoordeeld werd dat dit in het algemeen gezien in het wettelijk systeem past, omdat een (digitale) code gelijk is te stellen aan een fysieke sleutel en dus moet worden beschouwd als een zaak. De installateur in kwestie hielp dit niet. Het beroep op een retentierecht was tussen partijen contractueel uitgesloten.

 

Voor de praktijk laat deze uitspraak echter interessante kansen zien. Ook een (digitale) code mag, onder omstandigheden, worden achtergehouden om betaling af te dwingen.

 

mr. S.H.M. (Sander) van den Elsen, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht