Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Planschade

Planschade is inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak door een planologische wijziging, zoals een nieuw nadeliger bestemmingsplan. Onder voorwaarden wordt een tegemoetkoming toegekend. Gemeenten wentelen de planschadevergoeding doorgaans af op de projectontwikkelaar.

Planschadevergoeding in eerdere uitspraken

De Raad van State heeft in een recente uitspraak een overzicht gegeven van de belangrijkste eerdere uitspraken met betrekking tot planschadevergoeding.

Opvallend. Want nooit eerder heeft de Raad van State een overzichtsuitspraak gedaan.

Ook handig. Als je in de materie thuis bent, dan is de uitspraak goed te lezen. En kan je als projectontwikkelaar de lijn uit de uitspraken toepassen op je eigen project.

Wij zien in onze praktijk dat minder snel een planschadevergoeding wordt toegekend en dat de bedragen lager zijn. Dat zie je ook terug in de overzichtsuitspraak.

 

mr. E. (Edis) Gadzo, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht