Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Pensioen in eigen beheer en echtscheiding

Vaak hebben directeur-grootaandeelhouders geen pensioenvoorziening bij een externe verzekeraar maar bouwen zij pensioen in eigen beheer op in hun eigen onderneming. In geval van een scheiding dient dit opgebouwde pensioen in eigen beheer te worden verdeeld. Dit kan door het deel dat aan de ex-echtgenoot/echtgenote toekomt af te storten bij een pensioenverzekeraar of dit deel in de BV te laten en pas te laten uitkeren zodra de DGA (directeur-groot aandeelhouder) met pensioen gaat.

Pensioen in eigen beheer

Er is een wetvoorstel dat het opbouwen van pensioen in eigen beheer niet langer meer mogelijk maakt. De wijziging gaat naar verwachting per 1 januari 2017 in. Het wetsvoorstel is recentelijk behandeld in de Tweede Kamer en naar verwachting wordt deze aangenomen. Verwacht wordt voorts dat ook de Eerste Kamer akkoord gaat. Het gevolg van de wetswijziging is dat de DGA op een andere wijze pensioen moeten gaan opbouwen. Het reeds opgebouwde pensioen kan via een tijdelijke regeling met belastingkorting worden afgekocht. De belastingkorting in 2017 is het hoogst, te weten 34,5% korting op de loonheffing. In 2018 is deze korting 25% en in 2019 bedraagt de korting nog maar 19,5%. Vanaf 2020 wordt er geen belastingkorting gegeven.

Oudedagsverplichting

Een andere mogelijkheid is om de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten om te zetten in een oudedagsverplichting in de vorm van een spaarvariant. Ook kan ervoor worden gekozen om de pensioenvoorziening in eigen beheer premievrij voort te zetten. Het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer blijft dan in de BV maar wordt niet verder opgebouwd.

Toestemming

Bij een aankomende echtscheiding heeft dit consequenties voor het verdelen van het pensioen dat in eigen beheer is opgebouwd. De keuze wat te doen met het pensioen dat in eigen beheer is opgebouwd wordt beïnvloed door de voorgenomen wetswijziging. Voor een reeds gescheiden DGA, waarbij bij scheiding is gekozen het deel van het pensioen dat voor de ex-echtgenoot/echtgenote in de BV te laten zitten, betekent dit dat de toestemming van de ex-echtgenoot/echtgenote nodig is voor de afkoop of omzetting van dit opgebouwde pensioen. Indien er geen toestemming wordt gegeven is premievrij voortzetten de enige mogelijkheid.

Afkopen

Omdat voor afkoop de hoogste belastingkorting in 2017 geldt, is het raadzaam tijdig voorbereidende maatregelen te treffen zodat afkoop in 2017 kan worden gerealiseerd. Er kan dan worden afgekocht tegen fiscaal meest gunstigste tarieven. De afkoop dient te worden gemeld aan de belastingdienst en behoeft toestemming van de (ex)echtgenoot/echtgenote.

 

mw. mr. M. (Monika) Czarnota, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht