Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Pensioen en scheiding

Steeds meer mensen gaan met pensioen. En is de verdeling daarvan dan goed geregeld na een echtscheiding? In de praktijk zien we dat de verdeling van het ouderdomspensioen na een echtscheiding nog wel eens problemen kan opleveren tussen ex-partners. Op basis van ervaringen uit de praktijk wil ik het volgende meegeven.

Standaardverdeling

In de wet is een standaardverdeling opgenomen voor de verdeling van het ouderdomspensioen tussen ex-partners. Uitgangspunt is dat beide ex-partners recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tussen de sluiting van het huwelijk of geregistreerd partnerschap en de scheiding is opgebouwd. Beide ex-partners krijgen hun deel van het pensioen apart uitbetaald door de pensioenuitvoerder. Het maakt niet uit of er sprake is van gemeenschap van goederen of huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Zolang u en uw ex-partner in leven zijn, krijgt bij deze regeling ieder na pensionering de helft van het huwelijks- of partnerschapsouderdomspensioen.

Kleine pensioenen

Kleine pensioenen worden niet verdeeld. Dit zijn pensioenen waarbij de pensioenuitvoerder minder dan € 465,94 bruto per jaar (per 1 januari 2016) moet betalen aan de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd. Deze ondergrens wordt jaarlijks geïndexeerd.

Standaardverdeling

Indien gekozen wordt voor de standaardverdeling dient minimaal één van de partners bij de eigen pensioenuitvoerder melding van de scheiding te doen door middel van het opsturen van het pensioenmededelingsformulier binnen twee jaar na het tijdstip van de scheiding. Na verloop van deze twee jaar dient u, indien het formulier niet is ingediend, zelf met uw ex-partner de verdeling van het ouderdomspensioen te regelen als u of uw ex-partner met pensioen gaat.

Pensioen verdelen?

U kunt de verdeling ook anders regelen door bijvoorbeeld in de huwelijkse of partnerschaps- voorwaarden of in het scheidingsconvenant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de wet uit te sluiten en met uw ex-partner een andere verdeling van het ouderdomspensioen af te spreken.

 

U kunt ook beslissen om het pensioen helemaal niet te verdelen. U doet dan afstand van het recht op een deel van het pensioen van de ander. U moet dan wel een gewaarmerkt afschrift van het scheidingsconvenant of de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden naar de pensioenuitvoerder sturen. Anders gelden deze afspraken alleen tussen u en uw ex-partner en hoeft de pensioenuitvoerder daar geen rekening mee te houden.

 

Ook al is de verdeling van het pensioen een onderdeel van de scheiding dat in principe pas later in uw leven komt kijken, het is van groot belang dat u dit tijdens de scheiding goed met uw ex-partner regelt.

 

mw. mr. E.J. (Esther) Zuijdweg, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht