Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Pas als aannemer op met dreigementen om het werk te beëindigen

Pas als aannemer op met het dreigen om je werkzaamheden te beëindigen! Zo blijkt uit een uitspraak van de Raad van arbitrage voor de Bouw die recent in de Cobouw is gepubliceerd.

Aanspraak op bijbetaling

Het Hoogheemraadschap had in die kwestie met een aannemer gecontracteerd voor het verrichten van baggerwerkzaamheden. De aannemer had in haar offerte aangegeven te werken met beunbakken van 19 bij 5 meter. Nadat de aannemer op de website van het Hoogheemraadschap had gelezen dat de sluis een schutlengte had van 24,5 meter heeft zij besloten om grotere beunbakken te gebruiken. Die pasten echter maar net in de sluis en hebben de sluis daarbij beschadigd. Voor het alsnog moeten toepassen van passende beunbakken maakte de aannemer aanspraak op bijbetaling. Het Hoogheemraadschap heeft die meerwerk aanspraak afgewezen.

Beëindiging overeenkomst

Om betaling af te dwingen verzocht de aannemer het Hoogheemraadschap om te bevestigen dat het meerwerk zou worden vergoed. Anders werd nadrukkelijk overwogen om de overeenkomst te beëindigen.
De volgende dag is de aannemer begonnen met het terugtrekken van zijn materieel. Het Hoogheemraadschap heeft vervolgens de betaling van de resterende facturen opgeschort.

 

Arbiters oordeelden dat het Hoogheemraadschap niet gehouden was om te betalen voor meerwerk dat volgde uit de eigen keuze van de aannemer om zich niet aan haar offerte te houden.
Bovendien werd geoordeeld dat uit het handelen van de aannemer mocht worden afgeleid dat zij de overeenkomst niet zou nakomen. Dat aannemer was aansprakelijk voor de schade die het Hoogheemraadschap door dat tekortschieten heeft geleden.

Pressiemiddel

De aannemer had tijdens de zitting nog aangegeven niet daadwerkelijk de intentie te hebben gehad om de overeenkomst te beëindigen. Door dat wel als pressiemiddel te gebruiken heeft zij haar hand overspeeld. Het dreigen om het werk op te schorten of te beëindigen kan een krachtig pressiemiddel om betaling af te dwingen. Maar deze uitspraak laat zien dat dat niet zonder risico’s is. Maatwerk is geboden. Neem daarom contact met ons op als je dat overweegt; wij denken graag met je mee.

 

S.H.M. (Sander) van den Elsen, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht