Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Nieuwe aanbestedingsregels: let op bij uw volgende inschrijving!

Per 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet op een aantal belangrijke punten gewijzigd.

Een belangrijke wijziging waar iedere inschrijver mee te maken zal krijgen is dat de inhoud van het begrip ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI) is gewijzigd.

Voorheen kenden we gunning op basis van EMVI of op basis van de laagste prijs. Door de wetswijziging is EMVI nu een containerbegrip, waar verschillende gunningscriteria mee kunnen worden bedoeld. In de aanbestedingsstukken zal moeten worden bekeken of bedoeld wordt te gunnen op basis van:

  • Beste prijs-kwaliteithouding. Dit is het oude EMVI-criterium.
  • Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. Hierbij worden naast de aanschafprijs ook andere kostencriteria meegewogen, zoals de kosten die zijn verbonden aan de gehele levenscyclus.
  • Laagste prijs. Alleen de aanschafprijs van een product is hierbij bepalend.

Bij aankomende inschrijvingen kan dus met EMVI iets anders worden bedoeld dan datgene dat u oorspronkelijk gewend was. Wij adviseren u daar scherp op te letten!

mr. S.H.M. (Sander) van den Elsen, advocaten Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht