Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Mogelijkheden verhuurder bij huurachterstand

Als verhuurder van bedrijfsruimte of woonruimte kun je te maken krijgen met een wanbetalende huurder. De huurder betaalt geen huur (meer), of steeds te laat. Dat is van alle tijden, maar wel vervelend. De huurovereenkomst duurt voort, maar je wilt dat de huurder vertrekt. Welke mogelijkheden heb je als verhuurder om dat te bewerkstelligen? Sophie Jansen licht toe.

Ontbinding huurovereenkomst

Door niet of te laat de huurpenningen te betalen schiet de huurder tekort in de nakoming zijn betalingsverplichtingen. In dat geval kan de verhuurder de huurovereenkomst ontbinden, tenzij die tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Ontbinding van de huurovereenkomst kan alleen via de rechter. Bij een huurachterstand van drie maanden of meer of bij herhaalde wanbetaling wordt een ontbindingsvordering meestal toegewezen. Verbetering van het betalingsgedrag van de huurder kan reden zijn om de ontbindingsvordering toch af te wijzen.

 

Vooruitlopend op een ontbindingsprocedure wordt in de praktijk vaak in kort geding ontruiming van het gehuurde gevorderd. Via de versnelde kort geding procedure kun je als verhuurder weer snel de beschikking over het pand krijgen. Zodoende kan bijvoorbeeld alvast naar een nieuwe huurder worden gezocht.

 

Heb je te maken met een wanbetalende huurder of heb je een geschil met de verhuurder? Neem gerust contact op met de huurspecialisten van Haans Advocaten Bergen op Zoom.

mw. mr. S.J.M. (Sophie) Jansen, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht