Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Maakt wetsontwerp arbeidsmarkt in balans einde aan payrolling?

Vorige week is de Wet arbeidsmarkt in Balans ter internetconsultatie voorgelegd. Hoe­wel de beoogde inwerkingtredingsdatum pas 1 januari 2020 is, is het vanwege sommige mogelijke verstrekkende gevolgen toch zinvol om alvast kennis te nemen van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen. Denk daarbij aan nieuwe regels voor flexibele arbeid, proeftijd en payrolling.

Oproepovereenkomst

Bij oproepovereenkomsten wordt voorgesteld dat een oproep om te komen werken, die overigens ook per mail mag, ten minste 4 dagen van tevoren moet worden gedaan. Doe je dat niet tijdig, dan is de werknemer niet verplicht om te komen werken. En als de werkgever de oproep binnen deze vier dagen intrekt, dan behoudt de werknemer wel recht op loon over de arbeidsduur van de oproep. In het wetsvoorstel is een proeftijd van vijf (!) maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opgenomen. De ketenregeling, die regelt wanneer er bij een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur de laatste voor onbepaalde duur geldt, wordt verlengd van 24 naar 36 maanden.

Combinatie van ontslaggronden

Als redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan in het voorstel ook een combinatie van ontslaggronden gelden. Nu is dat niet mogelijk omdat er sprake moet zijn van een voldragen ontslaggrond. Het voorstel maakt het mogelijk meerdere gronden te combineren. Uit die combinatie dient dan te blijken dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Er wordt daarbij een extra vergoeding gecreëerd, die een ander karakter dan de transitievergoeding heeft.

Extra vergoeding

De extra vergoeding ziet op compensatie voor de werknemer voor het feit dat de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van een cumulatie van omstandigheden die ieder voor zich geen zelfstandige ontslaggrond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst opleveren. De extra vergoeding staat ook los van de billijke vergoeding, die de rechter kan toekennen als sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De transitievergoeding is vanaf dag één verschuldigd. En de verhoging van de transitievergoeding vanaf een langere duur van een dienstverband dan 10 jaar wordt afgeschaft. Er komt een regeling voor compensatie van de transitievergoeding voor de werkgever bij langdurige arbeidsongeschiktheid werknemer.

Payrolling minder aantrekkelijk

Payrolling wordt minder aantrekkelijk gemaakt en bepaald wordt dat payrollers gelijke arbeidsvoorwaarden moeten hebben als “gewone” werknemers. Te verwachten valt dat dit het einde van payrolling gaat betekenen. Werkgevers gaan een lagere WW-premie betalen voor een werknemer met een vast contract dan voor een werknemer met een flexibel contract. Bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, of bij een voornemen tot beëindiging daarvan, kan het verstandig zijn om te anticiperen op deze komende nieuwe regels. Als je daarover meer wil weten, neem dan contact op met een van onze advocaten.

 

mr. E.F. (Erik) Gomes,
advocaat/partner Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht