Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Let op het studiekostenbeding bij echtscheidingen

Als ouders uit elkaar gaan willen zij het graag goed voor hun kinderen regelen. Voor ouders is het belangrijk om zich te realiseren wat er in het echtscheidingsconvenant wordt opgenomen. Een punt van aandacht is het studiekostenbeding, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch.

Studiekostenbeding

In die zaak hadden partijen in 1997 een studiekostenbeding afgesproken ten behoeve van hun dochter. Op grond van dit beding was de vader verplicht om ook na haar 21ste levensjaar aan de dochter een bijdrage te  betalen. Op grond van de wet stopt de alimentatieverplichting bij 21 jaar. In 2014 (dus 15 jaar na het afsluiten van het convenant!) start de dochter een procedure tegen haar vader en doet een beroep op deze afspraak. De vader vond dat de dochter wel zelf in haar kosten kon voorzien. Het gerechtshof oordeelde dat de vader verplicht was de in het verleden gemaakte afspraak na te komen en bekrachtigde de uitspraak van de rechtbank waarbij aan vader een (verlengde) alimentatieplicht was opgelegd.

Overeenkomst tussen ouders en kinderen

Hoe kan dat? De ouders sluiten een studiekostenbeding af als de wettelijke vertegenwoordigers van hun kinderen. Op deze manier brengen zij een overeenkomst tussen zichzelf en hun kinderen tot stand. Een overeenkomst, die uiteraard dient te worden nagekomen. Dat betekent dat indien één van de ouders niet langer een bijdrage wenst te betalen, het kind zelf na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar bij de rechter nakoming van dit beding in het convenant kan vragen. Vaak zal er dan alsnog een bijdrage moeten worden betaald. Ook als omstandigheden zijn gewijzigd.

 

Wat is het moraal van dit verhaal? Het is goed om als ouders in onderling overleg na te denken wat jullie beiden voor de kinderen wensen. Besef daarbij wel dat bepaalde afspraken in een convenant niet alleen gelden tussen de ex-partners, maar ook gelden als een afspraak tussen de ouders en het kind. En afspraak is nu eenmaal afspraak! Wilt u een echtscheidingsconvenant opstellen? Onze echtscheidingsspecialisten begeleiden u graag.

 

mw. mr. A.J.C. (Angelique) Nuijten, advocaat & scheidingsmediator Haans advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht