Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Let goed op bij back-to-back contracteren!

Back-to-back contracteren is geen sinecure. Zo blijkt maar weer eens uit een recent in Bouwrecht gepubliceerde uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
 

In die arbitragezaak had een hoofdaannemer een aannemingsovereenkomst gesloten voor het ontwerp, de ontwikkeling en de realisatie van een nieuw poppodium inclusief studentenwoningen.

Voor de realisatie van de installaties had de hoofdaannemer met een installateur een onderaannemingsovereenkomst gesloten. In die overeenkomst stond een zogenaamde algemene back-to-back bepaling. Daarin was bepaald dat tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer exact dezelfde rechten en verplichtingen golden als tussen de hoofdaannemer en de opdrachtgever.
 

De hoofdaannemer en de onderaannemer raakten vervolgens in discussie over wie verantwoordelijk was voor de gedurende de bouw ontstane vertragingsschade.
 

De hoofdaannemer beriep zich daarbij op volgens hem via de back-to-back bepaling één op één doorgelegde contractuele verplichtingen. Uiteindelijk trok de hoofdaannemer in de discussie aan het kortste eind. De algemene back-to-back bepaling hield namelijk geen stand.
 

Arbiters oordeelden dat als de hoofdaannemer diens verplichtingen jegens de opdrachtgever één op één had willen doorleggen, zij dan uitdrukkelijk en specifiek had moeten aangeven welke bepalingen hij back-to-back wenste door te contracteren aan de onderaannemer. Dat zou ook duidelijk maken hoe bepalingen uit de overeenkomsten die van elkaar verschilden zich tot elkaar verhielden. Een bijkomende factor was dat de hoofdaannemer aan de onderaannemer niet alle relevante documenten van de hoofdaannemingsovereenkomst had verstrekt. Bovendien had de feitelijke handelwijze van partijen niet aangesloten bij de verplichting die de hoofdaannemer back-to-back jegens de onderaannemer beoogde door te leggen.
 

Dit alles kwam de hoofdaannemer duur te staan. De back-to-back bepaling had niet de door de hoofdaannemer beoogde werking en hij was jegens de onderaannemer aansprakelijk voor de substantiële vertragingsschade.
 

Wees bij back-to-back contracteren dus alert bij het sluiten van de overeenkomst én bij de uitvoering daarvan!
 

mr. S.H.M. (Sander) van den Elsen, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht