Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Hoge Raad maakt einde aan slapende dienstverbanden!

Vanochtend heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag of slapende dienstverbanden in stand kunnen worden gehouden of niet. Het oordeel luidt dat dit niet het geval is met een beroep op het goed werkgeverschap.
 

Voor een beter beeld van wat er precies aan de hand is, verwijzen wij naar de blog mr. Erik Gomes van 21 oktober 2019.
 

Naar oordeel van de Hoge Raad dient de werkgever, wanneer een werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is en de werkgever gedurende die periode aan zijn verplichtingen heeft voldaan, in te stemmen met een voorstel van de zieke werknemer tot beëindiging van zijn dienstverband onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. Dit is slechts anders indien de werkgever aan kan tonen dat hij een gerechtvaardigd belang heeft bij het in stand houden van het dienstverband. Een dergelijk belang is gelegen dat reële re-integratiemogelijkheden voor de desbetreffende werknemer bestaan. Het bijna bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd biedt geen gerechtvaardigd belang voor de werkgever.
 

De betaling van de transitievergoeding aan werknemers na 104 weken arbeidsongeschiktheid wordt gecompenseerd door het UWV vanaf 2020. Daartoe zal dan een aanvraag bij het UWV ingediend moeten worden. Werkgevers worden daarbij verplicht om de transitievergoeding voor te financieren.
 

Mocht u ondersteuning zoeken bij de afwikkeling van slapende dienstverbanden, neem dan contact met ons op.
 

Y.J. (Yoeri) Snoep, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht