Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Het auteursrecht van de architect bij projectovername uit een faillissement

Aannemers en architecten opgelet! Overname van bouwactiviteiten vanuit een faillissement kan leiden tot inbreuk op het auteursrecht van de architect. En zelfs tot een bouwstop. Dit was ook aan de orde in een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland in kort geding. Sophie Jansen licht toe.

Het auteursrecht

Om te beginnen een korte uitleg over het auteursrecht. Het auteursrecht ontstaat vanzelf door het maken van een oorspronkelijk en origineel werk. Zo bezit een architect bijvoorbeeld het auteursrecht op zijn tekeningen, schetsen en ontworpen gebouwen. Heb je een auteursrecht op een werk, dan bezit je een exclusief recht om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Doet iemand anders dit zonder jouw toestemming, dan levert dat auteursrechtinbreuk op.

 

In de voormelde uitspraak speelde het volgende:

 

Een aannemer had een architect de opdracht gegeven tot het ontwerpen en ontwikkelen van een appartementencomplex. Tijdens de bouw ging de aannemer failliet. De curator verkocht het onderhanden werk aan een andere aannemer. De architect protesteerde tegen realisatie van zijn werk door de opvolgend aannemer en deed een beroep op zijn auteursrecht. Volgens de architect kon de curator de aan de failliete aannemer verleende toestemming voor de realisatie van het werk niet zomaar overdragen aan een ander. De voorzieningenrechter gaf de architect gelijk. Hij oordeelde dat het afbouwen van het appartementencomplex inbreuk op het auteursrecht van de architect op het ontwerp opleverde. Er werd een bouwstop opgelegd.

Conclusie

Kortom: bij contractovername van bouwactiviteiten in een faillissement is het belangrijk om na te gaan of wel alle nodige rechten verkregen worden. Daarbij dient zeker ook rekening gehouden te worden met het auteursrecht van de architect.

Voor vragen of advies over contractovername in de bouw, het auteursrecht of andere intellectueel eigendomsrechten kun je gerust contact opnemen met onze specialisten.

mw. mr. S.J.M. (Sophie) Jansen, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht