Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Goed nieuws voor verhuurders: verruiming tijdelijke verhuur woonruimte

Sinds 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt van kracht. Op een aantal punten is het huurrecht ingrijpend gewijzigd. Interessant is de verruimde mogelijkheid voor het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimte. Een kans voor verhuurders. Voorheen eindigde een huurovereenkomst voor woonruimte nooit na afloop van de overeengekomen duur. Ook niet bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. De verhuurder moest de huurovereenkomst altijd opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn en onder vermelding van de opzeggingsgrond. In de wet zijn slechts zes opzeggingsgronden opgenomen. Door deze vergaande bescherming van huurders, werden verhuurders vaak geconfronteerd met de onmogelijkheid om huurders te laten vertrekken uit de woning.

Verandering Wet doorstroming huurmarkt

Daarin is verandering gebracht. De wet biedt nu een verruimde mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten af te sluiten, zonder dat de huurbescherming geldt. Voor zelfstandige woonruimte kan dit voor de duur van twee jaar. Voor onzelfstandige woonruimte voor vijf jaar. Na afloop van de overeengekomen duur eindigt de huurovereenkomst vanzelf. De verhuurder hoeft geen opzeggingsgrond meer te vermelden. Enkel is nog vereist een kennisgeving dat de huurovereenkomst zal eindigen.

Kortom: De nieuwe regels bieden meer ruimte voor flexibiliteit. Het is gemakkelijker om een woning tijdelijk te verhuren. Een voordeel voor verhuurders.

mr. L.J. (Leendert) van Langevelde, advocaat/partner Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht