Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Faillissement VOF betekent niet meer vanzelf het faillissement van de vennoten

Een vennootschap onder firma (VOF) is een bijzondere ondernemingsvorm. Een VOF bezit namelijk geen rechtspersoonlijkheid, maar wel een afgescheiden vermogen. Crediteuren kunnen zich daarop met voorrang verhalen ten opzichte van de privé-schuldeisers van de vennoten.

Geen rechtspersoonlijkheid bij VOF

Bijzonder is dat hoewel een VOF geen rechtspersoonlijkheid heeft, een VOF toch failliet kan worden verklaard. Als een VOF failliet werd verklaard, dan had dit automatisch mede het faillissement van de vennoten tot gevolg. In 2009 heeft de Hoge Raad bijvoorbeeld nog geoordeeld dat de in Polen woonachtige vennoten van een Nederlandse VOF automatisch failliet gaan door het faillissement van die VOF. De Hoge Raad is omgegaan en teruggekomen op die al sinds 1927 geldende rechtspraak.

Failliet verklaren

Dit onlangs in de Nederlandse Jurisprudentie gepubliceerde arrest (NJ 2017/8) betekent echter niet dat de vennoten van een VOF helemaal niet meer failliet kunnen worden verklaard. Indien een schuldeiser van een VOF dat wil bereiken, bijvoorbeeld als incassomiddel, dan zal hij dat in zijn verzoekschrift zowel voor de VOF als voor de afzonderlijke vennoten moeten vragen. Als dat verzoek door de rechter toewijsbaar wordt geacht en de rechter oordeelt dat hij rechtsmacht heeft, dan zullen de vennoten als vanouds met de VOF failliet gaan! Dat effectieve incassomiddel kan dus nog steeds worden gebruikt.

 

mr. E.F. (Erik) Gomes, advocaat/partner Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht