Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Een curator weigert mijn onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te geven. Wat nu?

Je hebt zaken verkocht en geleverd die nog niet zijn betaald. Vervolgens gaat je klant failliet. In de algemene voorwaarden heb je een eigendomsvoorbehoud opgenomen, waarover je aanspraak maakt tegenover de curator. Helaas is de curator niet bereid je zaken terug te geven. Hoe ga je hiermee om? Wij zetten de mogelijkheden voor je op een rij.
 

Welke rechten heb je met een eigendomsvoorbehoud?

 

Artikel 3:92 B.W. omschrijft een eigendomsvoorbehoud als een overeenkomst waarbij een verkoper zich het eigendom van een zaak voorbehoudt totdat de koopprijs door de ander (geheel) is voldaan. Als verkoper heb jij dus het recht op het eigendom totdat de koper de koopprijs heeft betaald.

 

Ook een verlengd eigendomsvoorbehoud is mogelijk. Dit houdt in dat het eigendom van de verkoper ook blijft voorbehouden voor andere vorderingen. Wanneer de factuur voor het geleverde product betaald is en de klant nog andere facturen open heeft staan, hoef je die zaak niet terug te geven.

Hoe gebruik je het eigendomsvoorbehoud?

 

Simpelweg door de curator een e-mail te sturen kun je een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud. Vervolgens onderzoekt de curator of er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. Is dit niet het geval? Dan vervallen de geleverde zaken in de boedel en ben je ze kwijt. In dat geval heb je alleen te maken met een concurrente vordering voor de niet betaalde facturen. Deze moet je indienen bij de curator die deze zal plaatsen op lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.

Waar plaats je een eigendomsvoorbehoud?

 

Je kunt een eigendomsvoorbehoud in de overeenkomst opnemen. Dit wordt in de praktijk vaak opgenomen in de algemene voorwaarden. In dat geval is het een vereiste dat de koper de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De koper zou onder de algemene voorwaarden uit kunnen komen wanneer deze niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst zijn bekend gemaakt. Ook bij herhaalde verwijzingen naar algemene voorwaarden op facturen, is de curator gebonden aan deze voorwaarden. Het is hierbij wel van belang dat vaststaat dat die voorwaarden ook van toepassing waren op eerdere overeenkomsten.

Hoe voorkom ik een discussie met de curator?

 

Om eventuele discussies te voorkomen, moet je kunnen bewijzen dat je de algemene voorwaarden – voorafgaand of bij de overeenkomst – hebt bekend gemaakt. Een document waarop je klant heeft getekend voor ontvangst van de algemene voorwaarden is een prima bewijsstuk.
 

De curator kan ook om andere redenen besluiten om zaken niet af te geven. Bijvoorbeeld wanneer:

 

 • Je zaak voor de datum van het faillissement verkocht is;
  Hierbij kun je slechts de schuldvordering ter verificatie bij de curator aanmelden.
 • De zaak teniet is gegaan doordat deze via zaakvorming of vermenging onderdeel van een andere zaak is geworden;
  Het eigendomsvoorbehoud gaat teniet wanneer een zaak een geheel heeft gevormd met een andere zaak. De oorspronkelijke zaak kan dan niet meer als afzonderlijk worden beoordeeld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer gevelstenen in een muur zijn gemetseld. De stenen kunnen dan niet meer als afzonderlijk worden beschouwd.
 • Er een afkoelingsperiode is gelast.
  In de afkoelingsperioden mogen derden zonder toestemming van de curator en rechter-commissaris hun goederen niet opeisen. In deze periode beoordeelt de curator welke goederen bij de boedel horen. En bij welke goederen het van essentieel belang is om de onderneming te behouden, bijvoorbeeld in het kader van een voorgenomen verkoop.

Hoe ontvang je je geleverde zaken weer terug?

 

Door aan te tonen dat je een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud hebt bedongen. Je zaken moeten dan wel nog in originele staat aanwezig zijn. Per e-mail of brief dien je een verzoek tot afgifte in bij de curator. De curator moet dan het volgende onderzoeken:
 

 • Is het eigendomsvoorbehoud bedongen en zijn de facturen waarvan de eigendomsovergang afhankelijk is voldaan?
 • Waar zijn de zaken?
   

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, dient de curator de zaken terug te geven.

Kan de curator hier voorwaarden aan stellen?

 

Het komt weleens voor dat een curator een boedelbijdrage verlangt om de door hem gemaakte kosten te vergoeden. Is er sprake van een faillissement? Dan betaalt degene onder wie de zaken worden opgevorderd. De eigenaar betaalt dan de kosten van het terughalen en verder afvoeren van de zaken. Wanneer er wel sprake is van een faillissement zijn de kosten voor de rekening van de leveranciers. Dit is het geval omdat de curator de belangen behartigt van alle gezamenlijke schuldeisers en niet van iedere schuldeiser afzonderlijk. Het is hierbij slim om de curator eerst te vragen welke werkzaamheden hij precies moest verrichten. Sommige werkzaamheden behoren namelijk tot zijn wettelijke taak.
 

In de (lage) rechtspraak wordt een percentage van de nettowaarde van de gefactureerde zaken of opgevorderde zaken als toelaatbaar geoordeeld. Dit percentage hangt af van de werkelijke kosten die de curator heeft gemaakt, maar is meestal tussen de vier en zeven procent van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

Conclusie

 

Je kunt je dus beroepen op je eigendomsvoorbehoud. Hierbij hoef je alleen de kosten van de curator te betalen bij de uitlevering van de zaak. Het kan verstandig zijn om een boedelbijdrage te betalen, mits de gevorderde kosten redelijk zijn. Heb je nog geen algemene voorwaarden met een eigendomsvoorbehoud? Dan is ons advies om dit zeker te overwegen.
 

Twijfel je over de manier waarop het voorbehoud is overeengekomen met je klanten? Weigert de curator jouw zaken uit te leveren? Of vind je de gevraagde boedelbijdrage te hoog?  Vraag dan om advies. De advocaten van Haans Advocaten Bergen op Zoom helpen je graag verder!

Terug naar het overzicht