Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Compensatieregeling transitievergoeding

Compensatieregeling Transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag of langdurige arbeidsongeschiktheid tijdelijk met terugwerkende kracht.

Transitievergoeding bij ontslag

Op 10 juli jl. is het wetsvoorstel inzake maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid als hamerstuk door de Eerste Kamer afgedaan. De datum van inwerkingtreding zal nog worden vastgesteld.

 

De compensatieregeling houdt in dat de door de werkgever betaalde transitievergoeding door het UWV gecompenseerd kan worden tot de hoogte van de transitievergoeding of tot de hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte als dit lager is dan de betaalde transitievergoeding. Een werkgever kan ook voor deze compensatie in aanmerking komen als de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met wederzijds goedvinden is beëindigd.

Begrenzing

Vandaag, 11 september 2018,  bespreekt de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van SZW van 27 augustus 2018 over de begrenzing van de omvang van een werkgever om voor compensatie in aanmerking te komen. Te verwachten valt dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2020 kort daarna definitief wordt vastgesteld.

 

De werkgever dient de compensatie binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding aan te vragen bij UWV. Er kan tijdelijk met terugwerkende kracht in aanmerking worden gekomen voor de compensatie. Dit geldt voor transitievergoedingen die werkgevers sinds 1 juli 2015 hebben betaald aan een werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd na twee jaar ziekte. De aanvraag met terugwerkende kracht kan vanaf 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 worden ingediend.

Geen grens omvang onderneming

Er is voor gekozen geen grens te stellen aan de omvang van de onderneming. Zowel kleine als grotere ondernemingen komen daarvoor dan ook in aanmerking. Als ondernemer doe je er dus verstandig aan tijdig een beroep te doen op deze regeling in het geval van ontslag wegens reorganisatie of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat kan tot compensatie van de bij langere dienstverbanden soms aanzienlijke transitievergoeding leiden.

 

Meer weten? Neem contact op om te horen wat de mogelijkheden zijn.

 

mr. E.F. (Erik) Gomes, advocaat/partner Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht