Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Circulaire gevels door een erfpachtrecht

De circulaire economie is een hot item. In de circulaire economie wordt het hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd.
Hét bekendste voorbeeld is de bekende lampenfabrikant uit Eindhoven die met circular lighting geen lampen als product verkoopt maar verlichting als dienst. De fabrikant blijft daarbij eigenaar van de lampen en verantwoordelijk voor het goede functioneren, het beheer en het onderhoud. Dit zorgt voor maximale motivatie om producten te produceren met een lange levensduur en optimale hergebruiksmogelijkheden.

Circulaire gevels

In de Cobouw van vorige week was een artikel geplaatst over een vergelijkbare nieuwe ontwikkeling: circulaire gevels. In een pilotproject worden gevelelementen geleast door daarop een erfpachtrecht te vestigen. Door het erfpachtrecht kan de gebouweigenaar de gevelelementen gebruiken alsof hij eigenaar is. Maar na het eindigen van de erfpacht komen de circulaire gevels weer tot de beschikking van de producent die eigenaar is gebleven.
Ook in deze situatie heeft de producent dus de maximale stimulans voor het optimaliseren van de levensduur en de hergebruiksmogelijkheden van het product.

Erfpachtrecht

Het erfpachtrecht laat partijen vrij om contractuele afspraken te maken over de verdeling van de verplichtingen tot klein en groot onderhoud. Voorstelbaar is dat de producent daarin een grote rol blijft spelen. Eerder was deze ontwikkeling niet haalbaar omdat de gevels niet los konden worden gezien van het gebouw waarvan zij onderdeel uitmaken. Daar lijkt verandering in gebracht door een systeem dat afzonderlijke gevelelementen gedurende de levensduur van het product identificeerbaar maakt.

 

Het erfpachtrecht op circulaire gevels is ook juridisch bezien een erg interessante ontwikkeling. Als de uitkomsten van het pilotproject positief zijn biedt dit mooie kansen voor de circulaire economie. Wij blijven de ontwikkelingen zoals altijd op de voet volgen. Meer weten over de praktische en juridische aspecten van circulair bouwen? Schrijf je dan snel in voor ons Event Toekomstbestendig bouwen en contracteren op 7 maart 2018.

 

mr. S.H.M. (Sander) van den Elsen, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht