Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Aanbestedingsplicht voor woningcorporaties aanstaande?

Volgens de Europese Commissie handelt Nederland op dit aspect in strijd met het Europese recht. Het springende argument daarvoor is dat door het strengere toezicht vanaf 2015 een aanbestedingsplicht zou zijn ontstaan. Dit omdat woningcorporaties sindsdien zowel op centraal als lokaal niveau sterk afhankelijk van de overheid zijn geworden.

In de parlementaire geschiedenis is een andere redenatie gevolgd. Daarin is overwogen dat er geen aanbestedingsplicht zou ontstaan omdat woningcorporaties door de recente regelgeving door de overheid niet kunnen worden gestuurd in hun (aanbestedings)keuzes.

Er geldt in Nederland geen aanbestedingsplicht voor woningcorporaties. De vraag is hoe lang dat nog het geval is.

Inbreukprocedure tegen Nederland

De Europese Commissie is het daar niet mee eens en is op 7 december 2017 een inbreukprocedure tegen Nederland gestart. Op 24 januari 2019 heeft de Europese Commissie een aanvullende aanmaningsbrief nagezonden. Nederland heeft nu twee maanden de gelegenheid om te reageren.

 

Als Nederland niet tijdig over gaat tot het opheffen van de gestelde strijdigheid met de Europese regels zal de Europese Commissie vermoedelijk het Europese Hof van Justitie verzoeken om een beslissend oordeel te geven.

Grote gevolgen voor de bouw

Als dat oordeel zou luiden dat sprake is van inbreuk zou dat grote gevolgen hebben voor de bouwpraktijk. Dan zou er voor woningcorporaties een aanbestedingsplicht gaan gelden. Bij grote bouwprojecten kunnen woningcorporaties dan niet meer uitsluitend vrijblijvend de aannemers uitnodigen die hun voorkeur hebben. En bij het gunnen van opdrachten zullen zij zich dienen te houden aan de aanbestedingsbeginselen van objectiviteit, transparantie, gelijke behandeling en non-discriminatie.

 

Gezien de verstrekkende implicaties worden deze ontwikkelingen door ons dan ook nauwlettend gevolgd en zullen wij daarover blijven informeren..

 

S.H.M. (Sander) van den Elsen, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht